/ s02 privétuin veeningen

Een boerderij, twee woningen

In de bestaande situatie ervaar je de tuin als drie verschillende ruimtes zonder directe relaties met elkaar. In de nieuwe situatie krijgt de tuin duidelijk twee gezichten zoals de kenmerkende historische tweedeling van een boerenerf.

De ene tuin kent een grote mate van openheid en heeft een directe relatie met het landschap. De andere tuin heeft een bepaalde mate van beslotenheid en een grotere sier- en nutsfunctie.

De twee zichtassen aan beide zijden van de boerderij verankeren de boerderij en beide tuinen in het landschap.

Dit ontwerp draagt bij tot een herkenbaar streekeigen patroon van boerenerven.