/ 18 stadslandgoed stapelen boxtel

Visie StadsLandgoed Stapelen

StadsLandgoed Stapelen is één aaneengesloten gebied van 26 hectare, een landschapspark, gelegen in het Dommelbeekdal en direct gesitueerd tegen de kern van Boxtel. Het bestaat uit 11 deelgebieden waarin 8 eigenaren participeren. De Assumptie-stichting heeft het initiatief genomen om het tot nu toe nagenoeg gesloten Park Stapelen om te vormen tot een openbaar landgoed. Het park wordt opnieuw ingericht als park waar stilte, religie, kunst, bomen en natuur de hoofdrol spelen. Door het koppelen van wandelroutes, het herstellen van de gefragmenteerde overgangen tussen de kern Boxtel en het park, en het inbrengen van culturele elementen maken mensen kennis met deze verborgen cultuurhistorische parel aan de Dommel. De kunst en cultuur die wordt ingebracht brengt allure en beleving op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Daarnaast geven Kasteel Stapelen en de daarin woonachtige Paters Assumptionisten een extra dimensie aan de beleving van het park.

water, natuur en religie

Drie plandragers die de duurzame cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied waarborgen. Aanwezige karakteristieke waarden worden behouden en versterkt.

entrees, balkons, paden

Deze drie bouwstenen van het StadsLandgoed zullen in hoge mate bijdragen tot het openstellen en ontwikkelen van het gebied tot een recreatieve belevingsplek