/ s03 onderzoek meerwaarde bedrijventerreinen

De meerwaarde van bedrijventerreinen

Ter ondersteuning van het realiseren van een inrichtingsplan voor een bedrijventerrein aan de rand van de gemeente Apeldoorn, is een ontwerpondersteunend onderzoek uitgevoerd. Het betreft een onderzoek naar landschappelijke inpassing van monofunctionele bedrijventerreinen in een kleinschalig landschap. Met twee bewezen analysemethoden zijn zes bedrijventerreinen bestudeerd. Daardoor is inzicht verkregen in mogelijke inrichtingsprincipes om een bedrijventerrein een rol te laten spelen in de overgang van stad naar landschap.

De conclusies bevestigen de voorafgestelde hypothese dat landschappelijke elementen op een bedrijventerrein een bepaalde omvang en structuur moeten hebben. Als deze elementen te gering en te incidenteel zijn, vormt het bedrijventerrein een gebiedsvreemd object in het landschap. Ecologische en recreatieve onderdelen en voorzieningen maken onderdeel uit van de inpassing en overgangen van stad naar landschap.