/ s01 privétuin boxmeer

De tuinkamers van het klooster

Het terrein van het klooster is gelegen in een omsloten gebied, begrensd door een dijk, water en bebouwing. Het klooster ligt als het ware ingebed in een landschappelijke kamer. Op het terrein zijn verschillende deelgebieden met een eigen functie waarneembaar. Deze deelgebieden hebben afzonderlijk een eigen waarde voor het klooster. De gebieden hebben praktisch geen onderlinge relaties met elkaar en kunnen zelfstandig functioneren.

De belangrijkste ingrepen die gedaan zijn:

  • begrenzing deelgebieden benadrukken zodat eigen eigen identiteit wordt versterkt en tuinkamers ontstaan met een eigen sfeer en functie (herdenken, bezinnen, nut/sier, ontspannen en ontvangen.
  • een corridor (voetgangerszone) creëren die de verschillende ‘tuinkamers’ met elkaar verbindt.
  • verleggen van de autoroute op het terrein.

Bij de herinrichting staan de termen rust, eenvoud en structuur centraal. Deze termen zijn synoniemen voor het leven in een klooster.

Siltetuin

De herinrichting van de stiltetuin …