14.114.214.3

/ p02 biodiversiteit in de stad

The Green Architecture Competition is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het NAi. In deze internationale prijsvraag worden architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten uitgedaagd om door middel van creatieve en innovatieve ontwerpen een bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit.

Deelname in categorie Concept & Strategie.

Deze categorie is op zoek naar innovatieve ideeën op conceptueel en strategisch niveau. Hoe kan biodiversiteit invloed hebben op stedelijk beleid? Kunnen we strategieën bedenken die verbetering van biodiversiteit tot stand brengen en wat betekent dit voor onze steden?