/ s04 bedrijventerrein apeldoorn

Werken en recreëren

De hoofdopzet van het bedrijventerrein bestaat uit twee bedrijfseilanden en een groene zone. De structuur van het plan kenmerkt zich door een sterke oost-west oriëntatie. Dit komt voort uit de ontginningslijnen.

De ruimtelijke structuur kenmerkt zich door een grote mate van openheid. De groene zone heeft een herkenbaar knooppunt waarbij de inrichting refereert aan het oorspronkelijke landschap voor de ontginningen.

De groene zone en de overgangen naar het landschap zijn interessant omdat meerdere functies samenkomen. Het is meer dan alleen een terrein waar gewerkt wordt.

Ecologie, waterberging en recreatie bevorderen de beleving en de waardering van dit gebied.