/ 22 stadslandgoed stapelen boxtel

Het ruimtelijk kader – de kernkwaliteiten van Stadslandgoed Stapelen

De landschappelijke kwaliteiten die zo gewaard worden in StadsLandgoed Stapelen zijn in de loop der eeuwen geleidelijk ontstaan. Het landschap is een levend geheel, dat door de jaren heen stapsgewijs is verandert, soms langzaam, soms met grote sprongen. Het huidige landschap is slechts een momentopname. Ontwikkelingen zullen blijven plaatsvinden.

Om de landschappelijke kernkwaliteiten van StadsLandgoed Stapelen te kunnen waarborgen, is er een ruimtelijk kader opgesteld. Het doel van het ruimtelijk kader is het bieden van inspiratie en houvast voor het omgaan met toekomstige ontwikkelingen zodat de kernkwaliteiten zijn gegarandeerd en zelfs beter zichtbaar en beleefbaar worden.

Lees verder op http://www.edithkolkman.nl/ruimtelijk-kader-met-uniek-kunstprofiel/